Een consult voor kinderen of jongeren


Voor kinderen is het vaak moeilijk om onder woorden te brengen wat er zich in hen afspeelt. De kleuren spreken dan voor hen. De Aura Soma flessen bieden een prachtige ingang om datgene wat er zich in een kind afspeelt op een speelse manier bespreekbaar te maken.

Waarom een Aura Soma consult?

 

  • Het kind bevindt zich in een moeilijk situatie, bijvoorbeeld door een scheiding van de ouders, en vindt het moeilijk om hierover zijn/haar gevoelens te uiten.
  • Je hebt als ouder het idee dat er iets met je kind is, maar je kunt er de vinger niet opleggen.
  • Een kind geeft aan zich niet prettig te voelen, en kan niet goed onder woorden brengen wat het is.
  • Wat zijn de kwaliteiten en talenten van een kind.

Hoe werkt het?

Een kind kiest een aantal flessen uit, meestal zijn het er vier. De flessen vertellen onder andere iets over de kwaliteiten en talenten van een kind, iets over datgene wat het onderbewuste nu naar voren wil brengen, hoe het in het hier en nu is. Spelenderwijs breng ik het gesprek tot stand. Via het spel en de kleuren krijgen we inzicht in wat er zich afspeelt in het kind.

Ik maak een verslag van de betekenis van de gekozen kleuren en het gesprek.

Het consult vindt plaats zonder de ouders, maar op verzoek van het kind mogen de ouders natuurlijk wel aanwezig zijn.

Een consult duurt ongeveer een uur.
 

 

 

Namaste Webdesign